اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه » قوانین و مقررات

صدور شناسنامه ناشی از فقدان

صدور شناسنامه المثني ناشي از فقدان درهر يک از حالات زيرصورت مي‌گيرد.

1- مفقود شدن شناسنامه

2- از بين رفتن شناسنامه ناشي از حوادث غير مترقبه ( از قبيل سيل ، زلزله ، آتش سوزي و ... )
 

هر يک از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظيم درخواست صدور شناسنامه المثني (فرم شماره 2) به لحاظ فقدان يا از بين رفتن آن اقدام نمايند .
1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- افراد کمتر از 18 سال که داراي حکم رشد باشند .

3- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4- مادر تا زماني که در قيد زوجيت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

5- سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نياز:
1- دريافت فرم استشهاديه از ادارات ثبت احوال سراسر کشور(فرم شماره 3) .

2- تکميل فرم استشهاديه مذکور و تصديق امضاء يکي از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمي .

3- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جديد با درج مشخصات سجلي (نام ، نام خانوادگي)، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن براي اشخاص 15 سال به بالا

4- اصل و تصوير مدارک عکسدار از قبيل ( گذرنامه ، کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت ، گواهينامه رانندگي ، کارنامه عکسدار دوره هاي تحصيلي راهنمايي به بالا ، معرفي نامه عکسدار محصلين از سوي مدرسه اي که مشغول تحصيل مي باشند يا کارت شناسايي عکسدار کارکنان دوائر دولتي با ذکر مشخصات سجلي ) الزامي است .

ضمنا" پس از تطبيق اصل و تصوير مدارک معتبر ياد شده اصل مدارک مسترد مي گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر يک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طريق معرفي وي به نيروهاي انتظامي ، درخواست تأييد عکس خواهد شد .

5- اصل وتصويرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبيق، اصل مدرک مسترد مي گردد .

6- فيش بانکي به مبلغ 000‚200 ريال نزد هر يک از شعب بانک ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

چنانچه براي بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد ميزان مبلغ واريزي به بانک 000‚400 ريال خواهد بود .

نحوه مراجعه:

براي صدور شناسنامه المثني کليه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگي دريافت مدارک ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند .

ضمنا" تنظيم درخواست صدور شناسنامه المثني در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در اين گونه موارد پس از پذيرش و ارسال آن به اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) و طي مهلت هاي مقرره نسبت به صدور ، ارسال و تحويل آن اقدام خواهد شد.

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان بوئین زهرا چیست؟

بازدید کنندگان

  • تعداد بازدیدکنندگان: 9352
  • IPشما: 54.227.31.145