اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه » قوانین و مقررات

اصلاح تاریخ تولد

بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شوراي اسلامي : " تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است " .
تبصره : صاحب شناسنامه تنها يکبار در طول عمر و در صورتيکه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص کميسيون ذيربط بيش از پنج سال باشد مي تواند سن خود را اصلاح نمايد .
 
اشخاص مي توانند در صورتي که سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي و شناسنامه بيش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاريخ تولد خود را بنمايند .
 
هر يک از اشخاص زير که خواهان اصلاح تاريخ تولد خود مي باشند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمايند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که داراي حکم رشد باشند .

3- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .
قيم و وصي براي افراد تحت سرپرستي خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 
 
مدارک مورد نياز:
1 - درخواست کتبي صاحب سند يا ولي قانوني در برگ مخصوص (فرم شماره 8).

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصوير آن .

3- يک قطعه عکس جديد .

4- اصل و تصوير حکم رشد براي اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه مي‌نمايند .

5- اصل تصوير مدارک مربوط به قيم يا وصي براي افراد تحت سرپرستي .

6- فيش بانکي به مبلغ 000‚100 ريال نزد هر يک از شعب بانک ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

 
 
نحوه مراجعه و چگونگي اقدام:

1- متقاضي براي اصلاح تاريخ تولد مي بايست به دبيرخانه کميسيون تشخيص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسليم و رسيد آنرا دريافت نمايد .

2- تاريخ تشکيل جلسه رسيدگي توسط دبيرخانه کميسيون تشخيص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضي ) ابلاغ خواهد شد .

3- درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعيين شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کميسيون تشخيص سن حاضر شود .

4- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده براي اظهار نظر باشد کميسيون تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غير اينصورت درخواست وي رد مي شود . ليکن خواهان مي تواند درخواست مجدد به کميسيون تسليم نمايد .

5- کميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشکي قانوني معرفي نمايد .

6- تصميم کميسيون تشخيص سن قابل اعتراض نخواهد بود .

7- تصميم کميسيون تشخيص سن به متقاضي ( خواهان ) ابلاغ مي شود .

8- در صورت عدم مؤافقت کميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد .

9- اجراي تصميم کميسيون تشخيص سن در اسناد سجلي و شناسنامه مستلزم درخواست کتبي ( متقاضي ) خواهد بود .

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان بوئین زهرا چیست؟

بازدید کنندگان

  • تعداد بازدیدکنندگان: 9352
  • IPشما: 54.227.31.145