اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه » قوانین و مقررات

الصاق عکس به شناسنامه

برابر ماده 36 قانون ثبت احوال کشور:
 

شناسنامه هاي افرادي که به سن 15 سال تمام مي رسند بايد ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود.

شناسنامه اوليه بايد در سي سالگي تمام با عکس همان سال صاحب آن تجديد شود صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مکلف است ظرف يکسال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

هر يک از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به ارائه درخواست الصاق عکس به شناسنامه(فرم شماره 4) اقدام نمايند .

1- اشخاص 15 سال به بالا .

2- افراد کمتر از 15 سال که داراي حکم رشد باشند .

3- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت افراد 15 تا 18 سال تمام .

4- سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 

مدارک مورد نياز

1- ارائه اصل شناسنامه .

2- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جديد با درج مشخصات سجلي (نام ، نام خانوادگي)، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن .

3- اصل و تصوير مدارک عکسدار از قبيل ( معرفي نامه عکسدار از مؤسسات آموزشي دولتي ، کارنامه عکسدار دوره هاي تحصيلي راهنمايي به بالا ) .

4- تأييد تعلق عکس به صاحب شناسنامه توسط افراد زير مورد قبول مي باشد .
- کارکنان رسمي دولت و مأمورين نظامي و انتظامي با ارائه کارت شناسائي معتبر
بديهي است پدر يا مادر که کارمند دولت باشند مي توانند با ارائه کارت شناسائي عکس فرزند خود را تأييد نمايند .
- کسبه با پروانه معتبر کسب .
چنانچه صاحب شناسنامه قادر به ارائه مدارک و يا معرفي اشخاص ياد شده فوق نباشد ، اداره ثبت احوال فرد مورد نظر را به حوزه انتظامي محل سکونت جهت تأييد عکس معرفي مي نمايد .

5 - پرداخت هزينه متعلقه طبق تعرفه جاري.

 

نحوه مراجعه

براي الصاق عکس به شناسنامه کليه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگي دريافت مدارک و الصاق عکس به شناسنامه ها را در ساعات و ايام اداري داشته و در صورت تکميل بودن مدارک ظرف همانروز الصاق عکس به شناسنامه انجام خواهد شد .

 

توصيه هاي ضروری

- چنانچه به هر دليلي عکس الصاقي به شناسنامه ها جدا و مفقود گردد الصاق عکس مجدد به اين گونه شناسنامه ها امکان پذير نيست و مي بايست شناسنامه تعويض گردد .
- توصيه مي شود که زمينه عکس ارائه شده روشن بوده و حتي الامکان از عکس هاي سياه و سفيد استفاده شود .
- عکس بانوان بايد با رعايت حجاب اسلامي بوده و گردي صورت کاملا" مشخص باشد .
- الصاق عکس به شناسنامه هاي مخدوش مقدور نمي باشد .

 

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان بوئین زهرا چیست؟

بازدید کنندگان

  • تعداد بازدیدکنندگان: 9352
  • IPشما: 54.227.31.145